Panoramabillede med udsigt fra krogrunden mod øst.

Denne side kommer til at indeholde en status og oversigt over indsamlingen og vil blive opdateret omkring den 1. i måneden i de 6 måneder indsamlingen forløber. Indsamlingen har en målsætning om at kunne rejse 3.5 mio, men det er vurderet at såfremt dette ikke kan opnås, vil det være muligt at etablere et acceptabelt minimums projekt såfremt det lykkedes at rejse 2 mio. kroner.

Status 15 december 2017: Der er i tegningsperioden første uger tegnet anpart/givet gaver så vi har rundet et samlet beløb på lidt over 400.000 kr.

Status 15 januar 2018: Der er i perioden hen over jul og nytår indkommet yderligere knap 100.000 kr.. Det samlede beløb har således per 15 januar rundet ½ mio. kr.

status figur januar 2018_Page_1png