Baggrund for projektet

Voerså Byudvikling har den 19. november 2017 startet en rejsning af kapital til etablering af et mad- og kulturhus på den gamle krogrund i Voerså.

Bygningen skal kunne rumme et moderne spisested med tilhørende faciliteter. Endvidere skal der være lokaler, der i samdrift med restaurationshuset kan rumme en række servicefunktioner for byen. Det kunne eksempelvis være en kiosk, et marked for lokale fødevarer og  pakke- og medicinudlevering. Gennem forpagtning og udlejning af lokalerne skal aktiviteterne i udgangspunktet kunne sikre et driftsmæssigt underlag for vedligeholdelse af grunden og bygningerne. Det er ambitionen at indsamle 3,5 mio. kroner til etablering af første etape af byggeriet.

Baggrunden for initiativet er, at den historiske Voerså Kro, som i århundreder havde været en betydende del af byens livsnerve og identitet, nedbrændte for godt 10 år siden. Et år senere blev Voerså Byudvikling etableret, som i de mellemliggende 8 år har arbejdet på forskellige modeller for medborgerhuse, til hvilket der er blevet søgt fondsmidler. Desværre med negativt resultat. En af meldingerne har været, at man fra fondenes side har forudsat et klart lokalt bidrag til projektet, så dets langsigtede driftsgrundlag kunne sandsynliggøres.

Derfor er det nu op til byen i fællesskab at vise sin opbakning til projektet. Generøse enkeltpersoner har allerede uopfordret bidraget med de første 350.000 kroner, men det er ambitionen, at dette beløb skal øges med godt 3 mio. kroner.  Det skal ske gennem yderligere gaver til byudviklingen og ved etableringen af et anpartsselskab, hvor man kan tegne anparter á kr. 2000 stykket. Det er ønsket at opnå et bredt ejerskab af fastboende og folk med tilknytning til byen, da man herigennem ønsker at få et bredt korps af ambassadører for og brugere af stedet.

Når man er i mål med kapitalrejsningen, skal Voerså Byudviklings andele over tid overgå i en fond, som har til formål at drive og udvikle mad- og kulturhuset. Såfremt initiativet bliver succesfuldt, skal overskydende midler kunne bruges til at understøtte andre udviklingstiltag i området omkring Voerså.

Investeringen i et nyt mad- og kulturhus på krogrunden er ikke noget, som garanterer de store finansielle afkast i sig selv. Vi kan dog konstatere, at turismen i Nordjylland i disse år er i meget positiv udvikling, og med den enestående beliggenhed ved åen og havet i Voerså vil et interessant byggeri på krogrunden i samspil med det sidste års modernisering hos ”Riverside” på den modsatte side af åen øge stedets attraktion for gæster udefra. Det er således byudviklingens vurdering, at byggeriet med tilhørende faciliteter vil bidrage til at øge udlejningen af sommerboliger i oplandet såvel som bosætningen i området, i ejer- såvel som lejeboliger. Det vil alt andet lige påvirke ejendomspriserne positivt.

Om man ønsker at investere af hensyn til at værdiforbedre sin ejendom i byen, eller man bare føler en tilknytning til byen, som gør, at man gerne vil bidrage til at understøtte fortsat udvikling og bosætningsmuligheder i denne - eller begge dele - gør i praksis ingen forskel.

Vi ønsker at starte projektet på god ”jysk maner” - dvs. at vi ikke vil ud og låne pengene. Vi bygger kun for de penge, som er til rådighed, da dette også er den bedste garanti for, at de driftsmæssige fordringer er så minimale som muligt.

Til dette behøver vi din hjælp. Vi håber, at du på baggrund af ovenstående ikke bare vil tegne anparter i projektet, men at du sammen med alle andre anpartstegnere også kan fungere som ambassadør for projektet i både tilblivelsen og den efterfølgende drift.

Ønsker du nærmere information om projektet kan du finde det på denne hjemmeside. Du kan blandt andet finde et informationshæfte hvor vi lidt mere detaljeret har beskrevet projektet. Du finder hæftet under fanen "yderligere oplysninger".

Har du behov for at høre nærmere om projektet eller for nærmere vejledning om, hvordan man tegner anparter eller donerer gaver til projektet, så stiller medlemmer af byudviklingens bestyrelse sig gerne til rådighed for et møde eller en telefonsamtale. Send i så fald en mail til adressen voersaabyudvikling@gmail.com med oplysning om navn, telefon og evt. spørgsmål, så vender vi tilbage. Du er alternativt velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer eller konsulent. Du kan finde telefonnumre på disse under fanen "kontakt os".  Med håb om din opbakning.

Voerså Byudvikling, Bestyrelsen.