Ønsker du at støtte projektet er der tre muligheder for dette.

1) Tegning af anparter:

Enten kan du downloade og udfylde ovenstående tegningsblanket og tegne anparter i projektet. Her betaler du tegningsbeløbet til en depot-konto hvorfra pengene frigives til byggeriet ellers i fald det ønskede beløb ikke nås tilbagebetales til anpartstegner.

2) Gaver:

Alternativt kan du donere et beløb til projektet. Her bedes du også downloade og udfylde ovenstående tegningsblanket.

Gaver vil blive indregnet i anpartsandelen tilhørende Voerså Byudvikling. Såfremt der ikke opnås de ønskede beløb på 2 mio. kr. vil gaver IKKE bliver tilbagebetalt. I så fald vil gavebeløb blive anvendt sammen med eksisterende 400.000 kr., til bygning af en mindre bygning modsvarende hvad det totale beløb ender på.

Gaver og anpartstegninger betales inden 21 dage på depotkonto på bank-konto  reg. 9070, kontonr. 162 79 39570 i Sparekassen Vendsyssel, som anført på tegningsblanketten eller via mobil Pay 22530 eller nedenstående QR-kode.


3) Sponsoraftaler:

Kan tegnes for firmaer, som ønsker at bidrage mod reklame-eksponering under bygge- og driftsfasen. Der tegnes individuelle sponsor-aftaler, hvorfor interesserede bør tage kontakt til et af byudviklingens bestyrelsesmedlemmer, for nærmere drøftelse af sponsoraftaler og man bør ligeledes konsultere sin egen revisor vedr. fradragsforhold i forbindelse med reklame-aftaler.

Sponsorbeløb tilbagebetales ikke.

e4ba26be82d9448499633d01995a9552jpg